بازدید قهرمان دریفت ایران از ریس نت مشهد

بازدید قهرمان دریفت ایران از ریس نت مشهد

با خبر شدیم که قهرمان دریفت ایران و مالزی جناب آقای رضا موسوی در مشهد حضور دارند . با هماهنگی های انجام شده با دوستان از ایشان دعوت کردیم تا در محل ریس نت مشهد حضور و از نرم افزار…